Obserwatorzy

sobota, 31 stycznia 2015

No Red and No Pink ...

Valentine's Day is approaching, and everywhere will be pink and red. I do not really like this set of colors that suits me very current challenge on Open-Minded Crafting Fun - no red and no pink.
Zbliżają się Walentynki i wszędzie będzie różowo i czerwono. Ja nie bardzo lubię ten zestaw kolorów, dlatego bardzo mi odpowiada aktualne wyzwanie na blogu Open-Minded Crafting Fun - żadnej czerwieni i żadnego różu.
http://open-mindedcraftingfun.blogspot.com/2015/01/challenge-29-no-pink-and-no-red.html 

None of these colors on my sheet, but is turquoise, brown and beige. There is also a picture of Faery Ink - Hip Hop Headphones. I like it very much, but I have to practice coloring yet.
Brak tych kolorów na mojej kartce , za to jest turkus, brąz i beż. Jest też obrazek od Faery Ink - Hip Hop Headphones. Podoba mi się bardzo, ale muszę jeszcze poćwiczyć kolorowanie.See on the blog the proposals of other girls from DT and take part in the challenge. And here are our sponsors:
Zobaczcie na blogu propozycje pozostałych dziewczyn z DT i weźcie udział w wyzwaniu. A oto są nasi  sponsorzy:

 https://bugaboostamps.3dcartstores.com/   https://www.etsy.com/shop/FaeryInk    https://www.etsy.com/shop/OakPondCreations

 https://www.etsy.com/shop/ronnebarton   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Miło mi będzie, gdy zostawisz po sobie ślad ...